Гайсинська районна рада
Вінницька область
gov.ua Місцеве самоврядування України
  Пошук

До уваги керівників громад району: залучення державних коштів на ЦНАП

Дата: 31.03.2021 11:14
Кількість переглядів: 644

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. №249 затверджено механізм залучення коштів на впровадження прозорої та якісної системи надання адмінпослуг у громадах.

Для будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будівель та приміщень для розміщення ЦНАП, у тому числі завершення розпочатих робіт з будівництва, а також для облаштування будівель та приміщень, де розміщений центр, та забезпечення центрів (включаючи їх територіальні підрозділи і віддалені робочі місця) обладнанням громади можуть залучити 231 млн грн бюджетної підтримки

Громади мають подати протягом місяця необхідний пакет документів до Міністерство цифрової трансформації України

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 березня 2021 р. № 249

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на розвиток мережі центрів надання
адміністративних послуг

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг (далі — субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції є Мінцифри.

3. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

4. Субвенція надається за такими напрямами:

1) будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт будівель та приміщень для розміщення центрів надання адміністративних послуг (далі — центри), у тому числі завершення розпочатих у попередніх бюджетних періодах робіт з будівництва (далі — будівництво центрів);

2) облаштування будівель та приміщень, де розміщений центр, а також забезпечення центрів (включаючи їх територіальні підрозділи і віддалені робочі місця) обладнанням, зокрема обладнанням для видачі паспортних документів, посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів, технічними та програмними засобами, електронними системами документообігу та інформаційної взаємодії (далі — облаштування/ обладнання центрів).

5. Умовами надання субвенції є:

1) будівництво та облаштування/обладнання центрів здійснюється з урахуванням вимог Закону України “Про адміністративні послуги”, Примірного положення про центр надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 118 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 16, ст. 557), Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 588 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 66, ст. 2396), зокрема з урахуванням вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

2) співфінансування у поточному бюджетному році з місцевих бюджетів та позабюджетних коштів, не заборонених законодавством, здійснюється в обсязі не менш як:

10 відсотків загальної вартості товарів, робіт і послуг першого року будівництва центрів;

10 відсотків залишкової вартості товарів, робіт і послуг з будівництва центрів, розпочатих у попередніх бюджетних періодах;

30 відсотків загальної вартості закупівлі товарів, робіт і послуг на облаштування/обладнання центрів (крім випадку, передбаченого підпунктом 4 пункту 11 цих Порядку та умов).

Джерелами співфінансування коштів місцевих бюджетів не можуть бути інші міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам;

3) документи для отримання субвенції подані в обсязі, визначеному пунктами 7 і 8 цих Порядку та умов;

4) строки завершення робіт, що розпочаті в поточному бюджетному році, не перевищують:

двох років для робіт з будівництва центрів, з яких наступні бюджетні роки за рахунок коштів місцевих бюджетів та позабюджетних коштів, не заборонених законодавством;

одного року для робіт з облаштування/обладнання;

5) для розміщення центрів надані в установленому порядку відповідні земельні ділянки, будівлі, приміщення;

6) спрямування субвенції здійснюється на створення, приріст або оновлення основних фондів комунальної форми власності;

7) наявність затверджених проектів будівництва та результатів проведення їх експертизи відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674) (для напряму, передбаченого підпунктом 1 пункту 4 цих Порядку та умов).

6. Клопотання для отримання субвенції (далі — клопотання) та матеріали подаються до Мінцифри виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, військово-цивільними адміністраціями (далі — заявники).

7. У клопотанні у довільній формі зазначаються:

1) напрями субвенції;

2) обсяг субвенції (виходячи із загальної вартості товарів, робіт і послуг з будівництва та/або облаштування/обладнання центрів);

3) пропозиції щодо частки співфінансування за рахунок місцевого бюджету у відсотках загальної вартості товарів, робіт і послуг з будівництва та/або облаштування/обладнання (крім випадку, передбаченого підпунктом 4 пункту 11 цих Порядку та умов);

4) строки завершення будівництва та/або облаштування/обладнання центрів;

5) інформація про пріоритетність отримання субвенції (пункт 11 цих Порядку та умов).

8. До клопотання додаються такі матеріали:

1) за напрямом, визначеним у підпункті 1 пункту 4 цих Порядку та умов:

копія рішення місцевої ради або військово-цивільної адміністрації про утворення центру та його будівництво;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо земельної ділянки у разі будівництва центру;

копія проекту будівництва центру;

розрахунки вартості будівництва центру, деталізовані за видами робіт та роками;

копія письмового звіту експертної організації за результатами експертизи проекту будівництва центру, у якому підтверджено, у тому числі, врахування вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно з державними будівельними нормами;

гарантійний лист щодо забезпечення співфінансування у поточному бюджетному періоді з місцевого бюджету та позабюджетних коштів в обсязі не меншому, ніж визначено підпунктом 2 пункту 5 цих Порядку та умов, та своєчасного використання субвенції у разі її отримання;

матеріали щодо використаних коштів та виконаних робіт у попередніх бюджетних періодах, включаючи документи, що характеризують проведення будівельних робіт, які були виконані за рахунок коштів місцевого бюджету, міжбюджетних трансфертів та інших джерел, не заборонених законодавством (якщо роботи з будівництва центру були розпочаті у попередньому бюджетному періоді);

фотоматеріали (стан проекту до початку його реалізації в кількості не менше п’яти фотографій з різних ракурсів);

2) за напрямом, визначеним у підпункті 2 пункту 4 цих Порядку та умов:

копія рішення місцевої ради або військово-цивільної адміністрації про утворення центру;

техніко-економічне обґрунтування потреби в облаштуванні/ обладнанні центру (зокрема, зазначаються проблема, неможливість її розв’язання іншим шляхом, очікувані результати у разі отримання субвенції);

гарантійний лист щодо забезпечення співфінансування у поточному бюджетному періоді з місцевого бюджету та позабюджетних коштів в обсязі не меншому, ніж визначено підпунктом 2 пункту 5 цих Порядку та умов (крім випадку, передбаченого підпунктом 4 пункту 11 цих Порядку та умов), та своєчасного використання субвенції у разі її отримання;

підтвердні документи/гарантійний лист щодо організації каналу конфіденційного зв’язку між центром і Єдиним державним демографічним реєстром, а також проведення первинної державної експертизи для отримання атестата відповідності комплексної системи захисту інформації, зареєстрованого в Адміністрації Держспецзв’язку (у разі подання клопотання щодо забезпечення обладнанням для видачі паспортних документів, посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів).

9. Клопотання та матеріали приймаються (у тому числі в електронній формі з використанням електронного підпису, який базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) у 2021 році протягом 30 робочих днів з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 249 “Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг”, а у наступних бюджетних періодах — до 1 березня відповідного бюджетного року.

Клопотання та матеріали, в яких виявлені помилки, вважаються прийнятими у разі усунення зазначених помилок протягом п`яти робочих днів з дня отримання заявниками повідомлення про наявність таких помилок та їх суть.

10. Розгляд клопотань та матеріалів здійснюється комісією, яка утворюється Мінцифри.

Персональний склад та положення про комісію затверджуються Мінцифри.

За результатами розгляду клопотань та матеріалів комісія формує перелік об’єктів, для яких за рахунок субвенції планується здійснити закупівлю товарів, робіт і послуг у поточному бюджетному році (далі — перелік об’єктів).

У разі надходження недостатньої кількості клопотань та матеріалів для формування відповідного переліку комісією може бути прийнято рішення щодо оголошення додаткового періоду для приймання клопотань та матеріалів тривалістю 10 робочих днів.

11. Якщо заявлена у клопотаннях та матеріалах потреба у коштах перевищує обсяг субвенції, комісія розподіляє зазначений обсяг за двома або лише за одним з напрямів субвенції. Об’єкти включаються до переліку з урахуванням пріоритетності, визначеної на основі таких чинників:

1) строки завершення робіт;

2) обсяг співфінансування з відповідних місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством;

3) облаштування центру  позначенням “Центр Дії”;

4) забезпечення обладнанням для видачі паспортних документів, посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів центрів, які визначені Мінекономіки в установленому порядку на виконання пункту 61 плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2019—2021 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 55, ст. 1919; 2019 р., № 14, ст. 509), та які не отримали запланованого фінансування;

5) наявність у проекті будівництва центру окремого місця для проведення консультацій з підтримки підприємництва (для об’єктів за напрямом, визначеним у підпункті 1 пункту 4 цих Порядку та умов);

6) створення центрів міськими, селищними, сільськими радами, що представляють інтереси територіальних громад із населенням менше 10 тис. мешканців.

12. За результатами розгляду комісія протягом п’яти робочих днів вносить Віце-прем’єр-міністрові України — Міністрові цифрової трансформації пропозиції щодо переліку об’єктів.

13. Об’єкти, що не відповідають вимогам цих Порядку та умов або поступаються іншим об’єктам за черговістю та пріоритетністю у випадку, передбаченому пунктом 11 цих Порядку та умов, не включаються комісією до її пропозицій щодо внесення об’єктів до переліку. Копія відповідного рішення (витяг із протоколу) із зазначенням причин невключення об’єктів до пропозицій протягом 10 робочих днів з дня його прийняття надсилається заявникам.

14. Внесення змін до переліку об’єктів та обсягу надання субвенції за об’єктами здійснюється за такою самою процедурою, за якою відповідно до цих Порядку та умов об’єкти включаються до переліку.

15. Розподіл субвенції між окремими місцевими бюджетами затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету за поданням Мінцифри.

16. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.

Видатки, пов’язані з фінансуванням за рахунок субвенції об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599), і постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 64).

17. Проектна документація для об’єктів будівництва готується відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи.

18. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, що встановлюється Мінфіном.

19. Відображення в первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

20. Розпорядники субвенції подають щомісяця до 5 числа Мінцифри інформацію про використання субвенції. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль і відповідальність за її цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

21. Казначейство подає щомісяця до 15 числа Мінцифри і Мінфіну інформацію про обсяги перерахування бюджетних коштів та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів.

22. Мінцифри подає до 25 січня року, що настає за звітним періодом, Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів у розрізі об’єктів.

____________________


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь